Certifikata & Nderi

ISO 14001: 2015

ISO 14001:2015

Sistemi i Menaxhimit Mjedisor

ISO 45001 2018

ISO 45001:2018

Sistemi i Menaxhimit të Shëndetit dhe Sigurisë në Punë

ISO 9001: 2015

ISO 9001:2015

Sistemi i Menaxhimit të Cilësisë

ryzshu